Informace

OBCHODNÍ PODMÍNKY  A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Plavecký klub Malaveza

 • Provozovatel: Zuzana Němcová, tel.: +420 773 989 526
 • IČ: 03872688
 • Sídlo společnosti: Obecní 86, 251 62 Mukařov
 • Oprávnění pro výkon činnosti: živnostenský list
 • Druh poskytovaných služeb: Výuka plavání kojenců, batolat a dětí předškolního věku
 • Kontakt: www.malaveza.cz , plavani@malaveza.cz
 • Adresa pronajímané provozovny: TJ Sokol Praha Královské Vinohrady, Polská 2400/ 1a, Praha 2, 120 00 
 • Provozní doba: středa 9:30 - 12:00 hod., čtvrtek 12:30 - 15:00 hod.
 • Telefonní kontakt: +420 603 383 671 - pondělí - pátek 8:00 - 18:00 hod.

Předmětem tohoto dokumentu je popsat celkový provoz areálu plavání. Návštěvní řád upravuje podmínky hygienicky nezávadného a bezpečného provozu ve všech prostorách a musí být dodržován všemi návštěvníky a zaměstnanci bazénu. V případě porušení tohoto řádu smí být tato osoba vykázána z bazénu bez finanční náhrady. Zároveň jsou tímto dokumentem upraveny smluvní podmínky, kterými se řídí vztahy mezi provozovatelem a účastníky kurzů při poskytování služeb ze strany provozovatele těmto účastníkům.

1. Obecné zásady

 • Kurzy plavání jsou určeny pro děti ve věku od 6 měsíců do 5ti let, včetně.  Děti jsou do skupin rozděleny podle věku, pokročilosti a stavu psychomotorického vývoje dítěte.
 • Kurzy vaničkování jsou určeny pro děti ve věku od 3 měsíců do 6 měsíců.
 • Předmětem kurzu je plavání a pohybová výchova kojenců, batolat a dětí předškolního věku ve vodě, při níž jsou respektovány potřeby dětí - zejména délka pobytu ve vodě, teplota vody, čistota prostředí, psychomotorická vývojová stádia apod.
 • Kurzu se mohou účastnit pouze zdravé osoby - doprovod i děti.
 • Účastníci kurzu musí respektovat zejména Hygienické podmínky a Organizačně -bezpečností podmínky, které jsou uvedeny níže.
 • Každý návštěvník je povinen se z hygienických důvodů před vstupem do bazénu důkladně umýt mýdlem bez plavek.

2. Uspořádání a popis areálu

 • Pronajímané prostory plaveckým klubem Malaveza jsou součástí TJ Sokol Praha Královské Vinohrady se vstupní halou, schodištěm a vstupem. V provozovně je umístěna recepce, toalety, prostor pro aklimatizaci, šatny, sprchy a toalety pro muže a ženy, místnost s bazénem.
 • Na recepci bazénu se každý návštěvník nahlásí jménem, aby mohla být potvrzena jeho účast na prezenční listině.
 • V prostorách bazénové recepce se nachází aklimatizační prostor a vstup do dámských a pánských šaten. Obuv, bundy a kabáty a veškeré další oděvy si uložte do uzamykatelné skříňky.
 • V prostorách bazénu je nutné mít přezutí vhodné k bazénu, tj. žabky, kroksy, pantofle. Požadavek na přezouvání, prosíme, striktně dodržujte, snižuje se tím riziko úrazu. 
 • V prostoru aklimatizační místnosti u recepce je možný ohřev přineseného dětského jídla. Součástí je sezení, k dispozici jsou stoličky na krmení pro děti. Šatny mužů i žen jsou oddělené, sprchy a WC jsou společné. Ze šaten je vstup do místnosti s bazénem. Obě šatny jsou vybaveny uzamykatelnými skříňkami a přebalovacím pultem. 
 • Zdroj pitné vody: veřejný vodovod.
 • Bazén: bazén je obdélnikového půdorysu 4x6m, hloubka vody 1,2 m. Celý prostor bazénu je nuceně větrán.
 • Při výuce se používají pouze pomůcky a hračky, jejichž kvalita vyhovuje vyhlášce č.84/2001 Sb. o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti do 3 let.
 • Provozovna je vybavena lékárničkou obsahující vybavení k poskytnutí první pomoci.

3. Organizační a bezpečnostní pokyny

 • Za bezpečný pohyb dětí v prostorách plaveckého centra (vně i uvnitř) zodpovídají rodiče, zákonný zástupce nebo doprovod.
 • Čas zahájení lekce v rozvrhu znamená čas vstupu do bazénu. Proto je doporučen příchod do šaten přibližně 10-15 minut před zahájením lekce.
 • K bazénu je povolen přístup nejdříve 3 minuty před začátkem lekce.
 • V případě plavání dětí bez rodičů jsou rodiče povinni své dítě na začátku lekce předat lektorovi u bazénu a po skončení lekce si dítě převzít zpět.
 • Do bazénu se nesmí vstupovat bez přítomnosti lektora a bez jeho souhlasu.
 • Kočárky odkládejte na vyhrazená místa. Za ponechané věci v kočárku neručíme.

 • Šatnu je nutné opustit nejpozději 15 minut po skončení lekce.
 • Na lekci se může přijít podívat druhá osoba, pro zaručení klidu dítěte nedoporučujeme více osob. Přístup doprovodu na jednotlivé lekce je nutné konzultovat a odsouhlasit si s konkrétním instruktorem nebo recepční. V případě možnosti navštívit lekci plavání jako divák je nutné dbát na zvýšené hygienické požadavky a převléknout se do vhodného oblečení na bazén - kraťasů, trička a vhodné obuvi. Natáčení a focení na lekci je dovoleno pouze pro soukromé účely a za předpokladu souhlasu ostatních účastníků kurzu.
 • Návštěvníci, zejména osoby starší nebo s omezenými tělesnými schopnostmi, se musí ve vlastním zájmu pohybovat opatrně na hladkých, mokrých plochách a tím se vyvarovat uklouznutí a způsobení úrazu sobě či ostatním návštěvníkům. Provozovatel nenese odpovědnost za škody, poranění a úrazy, které si návštěvníci způsobili vlastní neopatrností a nedodržováním provozního řádu.
 • V celém prostoru provozovny je přísný zákaz kouření a konzumace alkoholických nápojů.
 • Osoby pod vlivem alkoholu či s infekčním kožním onemocněním nebudou do bazénu vpuštěny.
 • Návštěvníci jsou povinni šetrně zacházet s vybavením v celém areálu. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny na vybavení a majetku provozovatele a ostatních návštěvníků.
 • Svlečené oblečení je nutné odložit do skříňky v šatnách a skříňku uzamknout a klíč pečlivě uschovat. Při ztrátě klíče bude účtována pokuta 100,-Kč. V případě poškození skříňky bude účtována částka v hodnotě celkových nákladů na opravu / výměnu.
 • Za uschované věci Provozovatel nepřebírá zodpovědnost. Za věci odložené mimo uzamčenou skříňku provozovatel neručí. Při zjištění, že návštěvníkovi byla nějaká věc odcizena, oznámí tuto skutečnost neprodleně obsluhujícímu personálu s uvedením všech skutečností včetně kontaktu na sebe.
 • Za znečištění bazénu, které může zapříčinit zrušení navazujících lekcí, zejména z důvodu nepoužití doporučených plavek, nesou rodiče plnou zodpovědnost a v případě znečištění jsou povinni uhradit vzniklou škodu.
 • Prosíme, abyste před lekcí posadili dítě na nočník. Nočníky jsou umístěny v každé šatně a na každém WC. Při použití nočníku je nutné nočník vylít na toaletě (ne do umyvadla) a pečlivě omýt, aby mohl být použit dalšími.
 • Před odchodu ze šaten po sobě, prosím, překontrolujte vaši skříňku a přebalovací pult, zda jste zde nenechali vaše osobní věci či nějaké znečištěné věci (tamponky do uší, plenky, odličovací tampony apod.).
 • Konzumace jídla a pití je povolena pouze v prostorách určených pro aklimatizaci.
 • Pokud dojde k jakémukoliv znečistění provozovny, informujte o tom, prosím, personál nebo recepční.
 • V případě úmyslného poškození vybavení provozovny nese odpovědnost osoba, která škodu způsobila, popřípadě její zákonný zástupce nebo doprovod. Celá škoda bude požadována k úhradě v plné výši.

4. Doporučené vybavení a hygienické podmínky

 • Hygienické potřeby - osušky, mycí potřeby, potřeby pro ošetření po koupání. Doporučujeme gázové čtverečky na vysoušení uší po plavání.
 • Pro děti - plavky, boty vhodné k bazénu, plavecké brýle - pokud používáte (vhodné pro větší děti - od 3let), koupací čepice - není povinností.
 • Pro rodiče - plavky, boty vhodné k bazénu, plavecké brýle - pro lepší pohodlí při potápění s dítětem, koupací čepice - není povinností.
 • Každý návštěvník je povinen z hygienických důvodů před vstupem do bazénu použít toalety, odlíčit se a v prostorách sprch se důkladně umýt mýdlem bez plavek. Dětem do 1,5 roku stačí omýt mýdlem zadeček nebo otřít vlhčeným ubrouskem.
 • Každý návštěvník krytého bazénu je povinen šetřit vodou.
 • Návštěvníci jsou povinni používat svých vlastních plavek, které musí být čisté, z hladkého materiálu, bez záhybů a kapes. V trenýrkách, bermudách, spodním prádle či jiných oděvech je vstup do bazénu z hygienických důvodů zakázán.
 • Dětem i rodičům s delšími vlasy doporučujeme použití gumové (silikonové) plavecké čepice.
 • Bez plavecké čepice je nutné mít vlasy stáhnuté gumičkou a před lekcí z vlasů důkladně vymýt tužidla, laky na vlasy apod.
 • Pro všechny malé děti jsou povinné plavečky s přiléhavou gumičkou okolo pasu i stehen. Nejsou povoleny jednorázové plavečky, dochází k většímu zanášení filtrů. Jednorázové plavky jsou povoleny pouze na první jednorázovou lekci.

  6. Obchodní podmínky - náhradní lekce a storno podmínky

  • Zájemci o zařazení do kurzů/členství (dále také jen "objednatel", "účastník kurzu" nebo "člen klubu") kontaktují provozovatele buď telefonicky, emailem nebo prostřednictvím registračního formuláře - odkaz umístěn na webových stránkách provozovatele kurzů v sekci "Přihláška". Registrace na dětské plavání - vyplňte registraci na jméno dítěte. Do poznámky napište dosavadní zkušenosti dítěte s plaváním, a zda již absolvovalo nějaký kurz plavání. 
  • Po odeslání přihlášky Vás zaregistrujeme do náhradového systému. Obdržíte vygenerované heslo, pomocí kterého se dostanete do svého účtu v náhradovém systému Auksys. Toto heslo si potom můžete změnit - Náhradový systém - nastavení - změna hesla. Pokud vám heslo nepřijde, zkuste hledat v hromadných emailech nebo ve spamu. Nenajdete-li ho ani tam, kontaktujte prosím provozovatele (tel. 603 383 671, plavani@malaveza.cz). 
  • Následně je zájemce kontaktován provozovatelem za účelem zařazení do konkrétního kurzu. Po zařazení do konkrétního kurzu obdrží člen klubu email s platebními údaji. Až po uhrazení poplatku se stává klient účastníkem konkrétního kurzu.
  • V případě zájmu o jednorázovou lekci či lekci individuálního plavání je nutné uhradit plavání předem na účet na základě platebních údajů zaslaných emailem.
  • V případě, že se na lekci nemůžete dostavit, je nutné tuto lekci řádně omluvit, a to nejpozději do 8:00 dne konání lekce. Lekci můžete omluvit telefonicky nebo formou SMS na tel. číslo +420 603 383 671. Na pozdější omluvy nebude brán zřetel a vaše lekce tím propadá.
  • Na náhradní lekci Vám na Vámi uvedené kontaktní číslo budou zaslány možnosti náhradních termínů. SMS potvrdíte, zda máte o termín zájem. Řádně omluvené lekce je nutné nahradit do konce konání daného kurzu.
  • Náhradní lekce jsou službou pro vás, naše klienty, ne naší povinností, a proto v případě nesplnění výše uvedených podmínek nevzniká právní nárok na výběr těchto náhradních lekcí či na vrácení peněz za zameškanou lekci.
  • Řádně omluvené zameškané lekce lze převést do bezprostředně následujícího kurzu na požádání pouze v případě, že pokračujete v plavání i v následujícím kurzu. Lekce je možné převést pouze jako náhrady navíc k následujícímu kurzu (nelze jejich hodnotu odečíst z ceny dalšího kurzu). Převedené náhrady lze čerpat v prvních šesti týdnech nového kurzu, poté dojde v systému k automatickému propadnutí všech nevyčerpaných převedených náhrad.
  • V případě, že v dalším kurzu již nepokračujete a prokazatelně jste neměli možnost vyčerpat náhradní lekce (např. potvrzení od doktora), lze čerpání náhradních hodin domluvit pouze po dohodě s provozovatelem.
  • Storno kurzu 14 a více dnů před začátkem kurzu: vzniká nárok na vrácení celé částky kurzovného.
  • Storno kurzu od 13 dnů před začátkem kurzu do 48 hodin po 1. lekci kurzu činí storno poplatek 25% z celkové ceny kurzu, bez ohledu na docházku v první lekci.
  • Při ukončení kurzu kdykoliv později zaniká nárok na vrácení kurzovného; kurzovné se nevrací. 
  • V případě zrušení kurzu ze strany provozovatele máte nárok na vrácení části kurzovného podle uskutečněných lekcí, případně nárok získat náhradní kurz či lekce, pokud budou ze strany provozovatele nabídnuty.
  • V případě storna jednorázové lekce - individuální lekce apod. se uhrazená platba nevrací.
  • Každý návštěvník se zaplacením kurzu dobrovolně zavazuje k dodržování návštěvního řádu. 
  • Nedodržování návštěvního řádu může být důvodem pro vyloučení z kurzu bez nároku navrácení kurzovného.

  7. V areálu je zakázáno

  • Vstup do bazénu bez instruktora.
  • Vstupovat do bazénu bez předchozího umytí mýdlem ve sprchách, bez plavek.
  • Vstup do všech prostor bazénu v nevhodné obuvi a oblečení.
  • Používat šampóny ve skleněných nádobách, holit se, stříhat nehty, používat ostrých předmětů, používat osobních elektrických spotřebičů, výjimkou jsou vysoušeče vlasů.
  • Chovat se nevhodně, nebezpečně sobě i druhým osobám, házet různými předměty, vnášet potraviny a skleněné předměty k bazénu a do šaten.
  • Kouření ve všech prostorách.
  • Vodit do prostoru krytého bazénu jakákoli zvířata.
  • Svévolně přemisťovat vnitřní zařízení, nábytek, otevírat skříňky již obsazené, manipulovat s rozvody vody, elektřiny, vzduchu a ostatním zařízením.
  • Konzumovat přinesené nebo zakoupené potraviny v prostorách krytého bazénu mimo prostor aklimatizace.
  • Nosit řetízky a přívěsky všeho druhu, prsteny a jiné ostré předměty s nebezpečím poranění. 
  • Chovat se proti zásadám slušného, bezpečného a hygienicky nezávadného chování.
  • Neuposlechnutí pokynů a příkazů zaměstnanců krytého bazénu je důvodem k vykázání návštěvníka bez nároku na finanční náhrady.

  8. Osobní údaje

  V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "Nařízení"), jsem informován(a) o tom, že:

  • Vyplněním a odesláním přihlášky dávám Provozovateli souhlas se zpracováním osobních údajů, zejména: jméno, příjmení, datum narození, adresa, emailová adresy, telefonní číslo.
  • Výše uvedené osobní údaje zpracovává provozovatel za účelem vedení evidence zákazníků a s tím souvisejících provozních, marketingových a propagačních činností.
  • Poskytnuté osobní údaje pro provozovatele mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: Poskytovatel softwaru společnost Auksys, s.r.o., SmartEmailing a.s.
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době provozovatel nevyužívá.
  • Svůj souhlas ke zpracování osobních údajů uděluji na dobu 5ti let.

  Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:

  • mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení),
  • požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
  • na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl.17 Nařízení,
  • na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení, 
  • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
  • odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
  • podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

  S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas odsouhlasením těchto obchodních podmínek. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na info@malaveza.cz, případně zasláním dopisu adresu sídla Provozovatele - Zuzana Němcová, Obecní 86, 251 62 Mukařov.

  9. Ostatní

  • Za hygienická opatření bazénu, jakost vody, čištění a údržbu zodpovídá TJ Sokol Praha Královské Vinohrady.

  10. Všeobecné ustanovení

  • Návštěvníci jsou povinni používat veškerá zařízení a vybavení krytého bazénu tak, aby se zabránilo poškozování či rozkrádání.
  • Přání a stížnosti týkající se provozu krytého bazénu mohou být uplatněny na emailu: plavani@malaveza.cz.
  • Ztráty a nálezy návštěvníci nahlašují na recepci.
  • Tyto obchodní podmínky a návštěvní řád jsou závazné pro všechny návštěvníky a zaměstnance krytého plaveckého bazénu a nabývá platnosti 1. září 2023.