Kurzy plavání


PLAVÁNÍ S MALAVEZOU 


Nabízíme Vám dvě lokality pro plavání dětí:

 • TJ Sokol Praha Královské Vinohrady, Polská 2400/1a

 •  Praha 5 - Smíchov, Malátova 18

TJ Sokol Praha Královské Vinohrady
TJ Sokol Praha Královské Vinohrady
Malátova 18, Praha 5 - Smíchov
Malátova 18, Praha 5 - Smíchov

JAK PROBÍHAJÍ LEKCE?


 • Kurzy plavání batolat a dětí probíhají pravidelně 1x za týden.
 • Výuková lekce trvá 30 minut.
 • Ve skupince plave 5 - 6 dětí (s rodičem + instruktor).
 • Děti jsou do skupin rozděleny dle věku, dovedností a předchozích zkušeností s plaváním.
 • Před vstupem do bazénu je nutné se osprchovat, maminky se odlíčí.
 • Každou lekci je možné do 8.00 hod. toho dne, kdy probíhá lekce, omluvit.
 • Řádně omluvené lekce si pak rodiče můžou nahradit v jiný den a čas ve stejné věkové kategorii.
 • Po doplavání mohou rodiče zůstat v herně a ostatních prostorách na aklimatizaci 30 minut.

POZITIVNÍ VLIV PLAVÁNÍ


Výhody plavání

 • podporuje pohybový a psychický vývoj dítěte
 • dítě posiluje zádové a břišní svaly, upevňuje správné držení těla
 • příznivě ovlivňuje činnost srdce, střev a posiluje vitální kapacitu plic
 • prohlubuje citovou vazbu mezi dítětem a rodičem
 • otužování organismu zlepšuje imunitu a obranyschopnost dítěte

Plavání hrou

Pro děti od narození platí, že se učí poznávat svět kolem sebe formou hry. Hrou se nám daří motivovat plaváčky i rodiče k provedení pohybového úkolu ve vodě.

Hra je prostředkem jak si dovednosti osvojit, nejen na suchu, ale i ve vodě. 

V rámci naší plavecké výuky využíváme např. seznamovací hry na uvolnění plaváčků, hry s příběhem, hry s plněním úkolů.

Adaptace na vodní prostředí

Každé dítě v jakémkoliv věku potřebuje čas na zvládnutí základních plaveckých dovedností a na adaptaci, neboli sžití s vodou.

Jak poznáme, že dítě fázi adaptace zvládlo?

 • Dítě neváhá se vstupem do vody.
 • Dítě se nevyhýbá pocákání vodou v obličeji.
 • Dítě je jisté při chůzi ve vodě
 • Dítě spolupracuje při plnění pohybových úkolů ve vodě.

ZÁKLADNÍ PLAVECKÉ DOVEDNOSTI


Plavecká dovednost není vrozená, ale je to kvalita získaná pohybovým učením. 

Jaké jsou základní plavecké dovednosti?

POLOHOVÁNÍ

V rámci polohování učíme děti:

 • vznášet se na vodě
 • dynamickým polohám - splývání,
 • sebezáchranným polohám - hvězda

ZANOŘENÍ A ORIENTACE

 • obličej a uši
 • hlava (bez brýlí)
 • otevření očí
 • sáhnutí po předmětu a vyndání

PÁDY A SKOKY

 • ze sedu - zachycení nad hladinou, se zanořením, s vyplaváním
 • z podřepu - šipka
 • ze stoje - šipka, potapěč, kufr, kotoul
 • ze skokánku

PLAVECKÉ DÝCHÁNÍ

 • zatajení dechu
 • abeceda potápění
 • výdech do hladiny ústy/ nosem
 • výdech pod hladinou

ZÁBĚROVÉ PLOCHY

 • rozvoj pocitu vody
 • rozvoj záběrových pohybů
 • vše s využítím dlaní a chodidel

Rádi byste se o plavání dětí s Malavezou dozvěděli více? 
Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám Vaše dotazy zodpovíme.